Regulamin i polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
 2. Sklep internetowy Amperi, działający pod adresem www.amperi.eu, prowadzony przez electro.technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem Lipska 4/u8, 30-721 Kraków nr NIP 6751713117 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestr Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000802135. Kapitał założycielski w kwocie 5000 zł.
 3. oferuje swoim klientom skutery akumulatorowe, hulajnogi i akcesoria do nich. Ponadto sklep prowadzi sprzedaż usług związanych z montażem, przeglądem zerowym.
 4. Sprzedaż produktów oferowanych przez electro.technology odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez:
 1. Internet, za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem amperi.eu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 2. poprzez sieć autoryzowanych dealerów, których aktualna lista dostępna jest pod adresem https://electro.technology/autoryzowani-przedstawiciele-amperi/.
 3. Następujące wydarzenia zastosowane w niniejszym Regulaminie, oznaczają:
 1. dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.jedn. z dn. 19 stycznia 2015 r. ze zm, Dz.U.2015.90);
 2. dokument sprzedaży – dowód zakupu w formie paragonu lub faktury VAT;
 3. electro.technology – electro.technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 4/u8, 30-721, NIP: 751713117, REGON: 38428636100000, KRS: 0000802135;
 4. Sklep Internetowy – sklep znajdujący się pod adresem amperi.eu;
 5. formularz zamówienia – wzór dokumentu określającego szczegóły zamówienia udostępniony na stronie internetowej Sklepu i wypełniany przez klienta podczas składania zamówienia;
 6. indywidualne zamówienie – zamówienie produktu przez złożone klienta, który w danej chwili nie jest dostępny w magazynie Sklepie, a jego dostawa odbywa się jednostkowo na życzenie klienta;
 7. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności pranych lub prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub jakikolwiek inny podmiot dokonujący zakupów lub korzystający z usług Sklepu, przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne;
 8. Kodeks cywilny – Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Z 16 maja 2019 r., Dz.U. 2019 poz. 1145 ze zm.);
 9. Konsument – klient, będący osobą fizyczną, który zawarł z umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 10. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu oraz umożliwiającą Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;
 11. Konto klienta – należy przez to rozumieć panel zawierający dane Klienta, historię zamówień oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień;
 12. Rejestracja– czynność podlegająca na podaniu przez Użytkownika jego danych oraz dokonania akceptacji niezbędnych w celu założenia Konta Klienta;
 13. produkty – skutery, hulajnogi oraz akcesoria oferowane w Sklepie Internetowym;
 14. realizacja zamówienia – proces obejmujący przygotowanie zamówienia oraz dostarczenie zamówionego produktu na adres podany przez klienta w formularzu zamówienia lub osobisty odbiór produktu przez klienta
 15. odbiór osobisty zakupionych w Sklepie Internetowym produktów jest możliwe pod adresem: ul. Lipska 4/u8, 30-721 Kraków, po wcześniejszym umówieniu terminu odbioru;
 16. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2. Każdy podmiot (zarówno Przedsiębiorca jak i Konsument) korzystający z usług oferowanych przez Sklep Internetowy, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu wraz z załącznikiem – Polityka Prywatności.
 3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu wraz z załącznikiem – Polityka Prywatności przed skorzystaniem z usług oferowanych przez Sklep, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu i Polityki Prywatności przez Użytkownika, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 4. Klient ma prawo do żądania dokonania zmiany, poprawienia lub wykreślenia dotyczących go danych osobowych w każdym czasie.
 5. Sposób i warunki realizacji zamówienia
 1. Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Klientów na warunkach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności oraz złożonym zamówieniu.
 2. Klient zobowiązuje się korzystać z Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności Sklepu.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia i skorzystania z usług oferowanych przez Sklep jest akceptacja i przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Zamówienia można składać przez całą dobę oraz we wszystkie dni tygodnia wyłącznie za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym.
 5. Informacje o produktach dostępne na stronie Internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego
 6. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w formularzu zamówienia. Jeżeli wybrany przez klienta produkt jest w danej chwili niedostępny, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 7. Dokument sprzedaży klient otrzymuje w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. Wraz z dokumentem sprzedaży, klient otrzymuje również: gwarancje, formularz reklamacyjny, formularz zwrotu.
 8. Konto Klienta
 1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów także za pośrednictwem stałego, indywidualnego profilu klienta (Konto Klienta). Konto Klienta umożliwia między innymi zapisywanie historii zamówień oraz zapisywanie danych do wysyłki, bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza.
 2. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji klient otrzyma wiadomość e-mail z zawiadomieniem o przygotowaniu zamówionych produktów do wysyłki lub odbioru osobistego. Przed otrzymaniem tej wiadomości klient może zmienić treść zamówienia lub z niego zrezygnować, składając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie Sklepu. W treści wiadomości należy podać numer zamówienia.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia (złożenia oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży) przez Klienta jest poprawne wypełnienie Formularza Zamówień oraz zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu w momencie składania tego Zamówienia.
 4. W razie zmiany treści zamówienia w taki sposób, że zamówione zostaną produkty w chwili dokonywania zamówienia niedostępne, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. W razie rezygnacji z zamówienia, jeżeli klient z góry zapłacił całość należności za zamówione produkty niedostępnych, zwrot należności nastąpi na konto, z którego płatności dokonano, w terminie 7 dni roboczych od dnia rezygnacji z zamówienia.
 5. Ceny produktów
 1. Ceny produktów oferowanych przez Sklep Internetowy podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny znajdujące się przy każdym produkcie nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszty dostawy są zróżnicowane i zależą od wagi oraz wymiarów zamówionego produktu. Informacja o kosztach dostawy zostaje klientowi przedstawiona dopiero po kompletnym wypełnieniu formularza zamówienia.
 3. Ostateczną i wiążącą ceną za dane zamówienie jest kwota wygenerowana po kompletnym wypełnieniu formularza zamówienia (włącznie z wyborem sposobu płatności), z dodanymi kosztami dostawy oraz dodatkowo potwierdzona w otrzymanej przez klienta wiadomości e-mail.
 4. Płatności
 5. Zapłaty za zamówienie można dokonać:
 1. osobiście gotówką przy odbiorze zamówienia;
 2. przelewem bankowym na konto PL37 1050 1445 1000 0090 8069 9193; w tytule przelewu należy podać numer zamówienia;
 3. przelewem mobilnym;
 4. kartą płatniczą.
 1. Płatności należy dokonać w terminie wskazanym na dokumencie sprzedaży, a jeżeli dokument sprzedaży nie określa terminu płatności, w ciągu 3 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z opcji odbioru osobistego, odbioru Produktów stanowiących przedmiot Usługi należy dokonać w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail zawierającej powiadomienie o gotowości Produktów do odbioru.
 3. Realizacja zamówień
 1. Zamówione produkty są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firm kurierskich współpracujących z electro.technology lub udostępniane do osobistego odbioru pod adresem ul. Warszawska 185, 32-087 Bibice
 2. Standardowy czas realizacji zamówienia Produktów oznaczonych jako dostępne wynosi od 7 do 14 dni roboczych, licząc od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas realizacji pozostałych produktów ustalany jest indywidualnie.
 3. W razie niemożności zrealizowania zamówienia w terminie określonym powyżej Klient zostaje niezwłocznie poinformowany. Zostanie wówczas zaproponowany nowy termin realizacji zamówienia.
 4. W przypadku dostawy produktu realizowanej na indywidualne zamówienie, czas dostawy jest każdorazowo ustalany przez electro.technology.
 5. Podczas odbioru zamówienia dostarczonego za pośrednictwem kuriera, przed podpisaniem pokwitowania, Klient zobowiązany jest zwrócić uwagę na stan dostarczonej przesyłki, w szczególności, czy nie została ona uszkodzona lub zniszczona. W razie wykrycia naruszenia, Klient ma prawo zażądać od przewoźnika spisania protokołu, określającego datę, rodzaj produktu i stwierdzoną wadę przesyłki. Protokół wraz z kopią dokumentu sprzedaży klient powinien odesłać do electro.technology na adres ul. Warszawska 185, 32-087 Bibice
 6. Dokonanie lub niedokonanie czynności, o których mowa powyżej nie ma wpływu na odpowiedzialność electro,technology z tytułu wad produktu.
 7. Sklep oferuje wyłącznie nowe skutery, wyposażone w dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.
 8. Skuter jest dostarczany klientowi w dedykowanym opakowaniu i z odpowiednim osprzętem.
 9. Wraz ze skuterem klient każdorazowo otrzymuje: :
 1. dokument sprzedaży w formie papierowej;
 2. instrukcję obsługi pojazdu;
 3. kartę gwarancyjną określającą gwarancję sprzedawcy;
 4. kartę pojazdu w przypadku motocykli
 5. electro.technology w ramach świadczonych usług dokonuje pierwszego przeglądu krajowego sprzedawanych skuterów („przegląd zerowy”).
 6. Warunki reklamacji
 1. Electro Technology zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony produkt bez wad fizycznych, zmniejszających jego wartość lub użyteczność, w stanie zupełnym oraz o właściwościach, o których Klient został zapewniony podczas składania zamówienia, jak również bez wad prawnych.
 2. W celu zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się z Electro.Technology za pośrednictwem wskazanego na stronie sklepu adresu e-mail. Gotowy formularz reklamacji  klient otrzymuje w wiadomości e-mail.
 3. electro.technology ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni roboczych.
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie kompletnego produktu wraz z kopią dokumentu sprzedaży na adres ul. Warszawska 185, 32-087 Bibice
 5. Klient powinien z góry pokryć koszt wysyłki reklamowanego towaru na adres wskazany powyżej. Koszt ten zostanie klientowi zwrócony przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 6. electro.technology zwraca koszt, o którym mowa powyżej, do wysokości zwykłego najtańszego sposobu dostawy danego towaru oferowanego w Sklepie. Nadwyżka, wynikająca z dobrowolnego wyboru innego sposobu dostawy przez klienta, nie będzie zwrócona.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, Electro.Technology wymieni reklamowany produkt na produkt wolny od wad i dostarczy go klientowi na własny koszt, chyba że możliwa będzie naprawa towaru i klient naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości wymiany, bądź naprawy towaru, klient ma prawo od umowy odstąpić. Klient otrzyma wówczas całkowitą należność za reklamowany produkt w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku zażądania przez klienta naprawy produktu, electro.technology w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie, wskaże klientowi najbliższy jego adresowi zamieszkania lub aktualnego pobytu punkt serwisowy i pokryje wszelkie koszty związane z naprawą.
 9. Klient jest każdorazowo informowany o przewidywanym czasie naprawy produktu, jak również o jego wydłużeniu lub skróceniu. Wydłużenie czasu naprawy może mieć miejsce w szczególności w przypadku konieczności sprowadzenia części koniecznych do naprawy produktu od zagranicznego dostawcy.
 10. Powyższe uprawnienia przysługują Konsumentowi przez okres 2 lat od zakupu.
 1. VIII.Realizacja uprawnień wynikających z gwarancji
 1. W przypadku stwierdzenia wady produktu, na który została udzielona gwarancja, klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Electro.Technology. Postanowienia punktu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.
 2. Uprawnienia wynikające z gwarancji mają pierwszeństwo przed uprawnieniami wynikającymi z rękojmi sprzedaży, o których mowa w pkt 9 niniejszego Regulaminu.
 3. W ramach gwarancji klientowi przysługują następujące uprawnienia:
 1. Naprawa produktu;
 2. wymiana produktu na wolny od wad;
 3. odstąpienie od umowy.
 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy jeżeli wymiana bądź naprawa towaru nie jest możliwa.
 2. Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna.
 3. Warunki odstąpienia od umowy
 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wysyłki zwracanego przez klienta produktu wykraczających ponad kwotę zwykłego najtańszego dostarczenia produktu oferowanego przez electro.technology.
 2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu wraz z kopią dokumentu sprzedaży. Następnie należy niezwłocznie dokonać zwrotu produktu w stanie niepogorszonym na adres ul. Warszawska 185, 32-087 Bibice. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Sklepu.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, electro.technology prześle klientowi na piśmie lub na wskazany adres e-mail potwierdzenie jego otrzymania. Następnie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, electro.technology zwróci Klientowi wszystkie płatności dokonane przez niego w związku z umową. Zwrot płatności będzie dokonany przelewem na numer rachunku wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu.
 4. Klient będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedającym.
 5. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym Konsumentem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 6. Dane osobowe 
 1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji zamówienia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie właściwej opcji na formularzu zamówienia.
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 3. Postanowienia końcowe
 1. Warunkiem dokonania zakupów w sklepie electro.technology jest każdorazowa akceptacja niniejszego Regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji danego zamówienia.
 2. Jakiekolwiek pytania dotyczące oferty Sklepu Internetowego, warunków sprzedaży, zwrotów i reklamacji oraz treści niniejszego Regulaminu, należy kierować do electro.technology, ul. Rakowicka 1, 31-511 Kraków, tel.: 12 396 4554, e-mail: kontakt@amperi.eu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. z 13 grudnia 2018 r., Dz.U. 2019 poz. 134 ze zm.).
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020.
[ESC] lub

Warning: Undefined array key "s" in /home/platne/serwer84584/public_html/amperi.eu/wp-content/themes/amperi/searchform.php on line 1