skuter elektryczny

Do jazdy zdecydowaną większością pojazdów potrzebne są specjalne uprawnienia. Dotyczy to również niepełnoletnich kierowców, którzy jeszcze jakiś czas temu musieli posiadać kartę motorowerową. Przepisy jednak się zmieniły i dzisiaj mogą się ubiegać o prawo jazdy kategorii AM. O tym, jak je zdobyć i do czego uprawnia, dowiesz się z naszego artykułu.

Prawo jazdy kategorii AM zastąpiło kartę motorowerową na mocy przepisów, które weszły w życie 19 stycznia 2013 roku. Jako że prawo nie działa wstecz, posiadacze karty motorowerowej, która została wydana przed 19 stycznia, zachowali swoje uprawnienia. Bez prawa jazdy motorowerem mogą się również poruszać osoby, którzy przed wyżej wspomnianą datą ukończyli 18 rok życia, a także wszyscy ci, którzy posiadają inny rodzaj prawa jazdy. W pozostałych przypadkach konieczne jest zdobycie uprawnień, jakie daje prawo jazdy kategorii AM.

Kto może się ubiegać o prawo jazdy AM?

Aby otrzymać prawo jazdy kategorii AM, trzeba ukończyć 14 rok życia. W praktyce można jednak zacząć starać się o zdobycie uprawnień już trzy miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku. Osoby, które mają 13 lat i 9 miesięcy mogą przystąpić do odpowiedniego szkolenia. Wcześniej muszą utworzyć jednak profil kandydata na kierowcę. Można to zrobić w starostwie, gdzie należy złożyć:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
  • zgodę rodziców (opiekunów prawnych) – jeżeli jest wymagana.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku kandydat na kierowcę może przystąpić do szkolenia organizowanego najczęściej przez szkołę jazdy. Jeśli je ukończy i zaliczy egzamin wewnętrzny, będzie mógł przystąpić do egzaminu państwowego prowadzonego przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Jego pozytywny wynik będzie równoznaczny z otrzymaniem prawa jazdy kategorii AM.

Do czego uprawnia prawo jazdy AM?

Prawo jazdy AM uprawnia do poruszania się motorowerem, czyli pojazdem o pojemności skokowej silnika spalinowego, która nie przekracza 50 cm3, a w przypadku silnika elektrycznego 4 kW, a także lekkim czterokołowcem, którego masa nie przekracza 350 kg. Dodatkowo kierowca będzie mógł również prowadzić każdy pojazd, którego parametry zachowają odpowiednie limity, w tym poruszanie się z maksymalną prędkością 45 km/h. Do tej kategorii będą należały m.in. skutery elektryczne, a także lekkie quady.

Ile kosztuje prawo jazdy AM?

Koszt kursu uzależniony jest od szkoły oraz miejscowości i najczęściej waha się w granicach od 500 do 1000 zł. Trzeba się również liczyć z wydatkiem związanym z samym egzaminem, który kosztuje 170 zł za cześć teoretyczną i praktyczną. Obowiązuje również opłata za wydanie prawa jazdy, która wynosi 100,50 zł.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *